MODELBOUW

Omdat de modelbouw zelf mijn hobby is ( en niet uitgebreid verhalen typen achter de computer)   komen hier wat korte tips of bevindingen al dan niet aangedragen door collegae modelbouwers of mijzelve. In het submenu uitgesplitst: