NZH materieel

Voor dociumentatie verwijs ik naar het boek: De geschiedenis van de blauwe tram van J.F. Smit,

ISBN 90 201 10713 van 1979.

Het is zinloos hier alle dat te herhalen en beperk me tot het commentaar op de modellen.